Κάντε μας  στο

Αστρολογία - Είναι η αστρολογία επιστήμη;Πολλά πράγματα γύρω από την αστρολογία ακούγονται ως δεισιδαιμονία. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι αστρολόγοι πιστεύουν ότι ο Άρης είναι ένας πλανήτης επιθετικότητας και αν κάποιος γεννήθηκε ακολουθούσε ανοδική πορεία,

όταν γεννήθηκε τότε θα έχει τα χαρακτηριστικά του Άρη, δηλαδή επιθετικότητα και φιλοδοξία. Εκτός του ότι αυτό ακούγεται ως δεισιδαιμονία, δεν υπάρχει και κανένας επιστημονικός τρόπος για να εξηγηθεί αυτή η επίδραση. Αυτό όμως σημαίνει ότι η αστρολογία δεν είναι επιστήμη;

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι έντονα πολυσυζητημένη. Ακόμη και ορισμένοι αστρολόγοι προτιμούν να βλέπουν την αστρολογία σαν μια κοσμική τέχνη παρά ως πεζή επιστήμη. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι επιστημονικές μέθοδοι, σε αντίθεση με την κοινή γνώμη, δεν έχει καθόλου να κάνει με την «κοινή λογική». Η επιστήμη βασίζεται στην επιστημονική μεθοδολογία και η επιστημονική μεθοδολογία απαιτεί μόνο τη χρήση αυστηρών διαδικασιών για να επιβεβαιωθεί ότι το φαινόμενο υπό παρατήρηση είναι πραγματικό και όχι κατασκεύασμα άλλων επιδράσεων («εξωγενών μεταβλητών» είναι ο όρος που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες). Μεγάλο μέρος της σύγχρονης φυσικής, στην πραγματικότητα, δεν έχει «κοινή λογική». Οι ανακαλύψεις του Albert Einstein και άλλων επιστημόνων του 20ου αιώνα κατέστρεψαν την επιστήμη της «κοινής λογικής» που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα. Η σύγχρονη φυσική συνεπάγεται ένα τεράστιο αριθμό εννοιών που ακούγονται παράλογες με την «κοινή λογική», αλλά είναι αδιαμφισβήτητα επιστημονικές επειδή είναι σύμφωνες με τις παρατηρήσεις που έγιναν με την αυστηρή διαδικασία της επιστημονικής μεθόδου.

Κατά συνέπεια, το γεγονός ότι η αστρολογία δεν είναι σύμφωνη με την «κοινή λογική» ή το γεγονός ότι δεν εξηγείται από γνωστούς επιστημονικούς κανόνες δεν την αποκλείουν ως επιστήμη. Αυτό που θα απέκλειε την αστρολογία σαν επιστήμη θα ήταν η επαναλαμβανόμενη αποτυχία να επικυρώσει τις αρχές της με επιστημονική μελέτη. Αλλά επιστημονικές μελέτες των John Addey, John Nelson, Ann Parker, Theodore Landscheidt, Mark Urban-Lurain και πολλών άλλων έχουν ήδη επικυρώσει κάποιες αστρολογικές επιδράσεις. Αυτές οι μελέτες, ωστόσο, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως επιστημονική απόδειξη γιατί μια μελέτη πρέπει πρώτα από όλα να πληροί τα κριτήρια της επιστημονικής μεθοδολογίας: εξεταστική παρακολούθηση από ομότιμους και αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων είναι τα κριτήρια που απαιτούνται για να τεκμηριωθεί κάτι επιστημονικά. Μια μελέτη πρέπει να δημοσιευθεί σε ένα αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό προκειμένου να βεβαιωθεί ότι η μελέτη έγινε σωστά. Επίσης, μια καλή μελέτη προϋποθέτει πολύ χρόνο και μεγάλα χρηματικά ποσά για να εδραιωθεί. Η αστρολογία σήμερα μοιάζει με το δίλημμα της κότας και του αυγού. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση και η υποστήριξη και ως εκ τούτου οι μελέτες δεν έχουν επικυρωθεί και δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά. Ωστόσο, κάποιες από τις μελέτες είναι πολύ εντυπωσιακές.  

Το βιβλίο Recent Advances in Natal Αστρολογία του Geoffrey Dean έχει μια εκτενή σύνοψη της μεγάλης έρευνας που γίνεται στην αστρολογία. Το συμπέρασμα του Dean είναι ότι σχεδόν όλες οι έρευνες δεν έγιναν με επαρκή επιστημονική αυστηρότητα που θα κατέληγαν σε απόλυτα συμπεράσματα. Ως μέρος αυτών των μαθημάτων δεν απαιτείται να διαβάσετε τα παραπάνω βιβλία. Τα αναφέρουμε για δική σας πληροφόρηση και μόνο. Επειδή αστρολογία είναι η μελέτη των συσχετίσεων ουράνιων φαινομένων με συμπεριφορές στη γη και επειδή τόσο τα αστρονομικά φαινόμενα όσο και η επίδραση τους στη γη μπορούν να μετρηθούν με ακρίβεια και πολύ ξεκάθαρα, η αστρολογία είναι πολύ ευεπίφορη στην επιστημονική έρευνα. Για παράδειγμα ένας ερευνητής μπορεί να μελετήσει το συσχετισμό των πλανητικών θέσεων με συγκεκριμένες συμπεριφορές ή χαρακτηριστικά, όπως ατυχήματα, αλκοολισμός, ιατρικά προβλήματα (όπως διαβήτης, καρδιοπάθειες κλπ). Υπάρχουν κάποιες πολύ σημαντικές τεχνικές δυσκολίες που δημιουργούνται στην διάρκεια της αστρολογικής έρευνας, όπως το πώς να δημιουργηθούν ομάδες ελέγχου για το πείραμα. Δεν θα αναφερθούμε με λεπτομέρειες σε αυτά τα τεχνικά ζητήματα εδώ.

time-zones.jpgΑρκεί μόνο να πούμε ότι σε ορισμένες χώρες κατά τη διάρκεια ορισμένων χρονικών περιόδων τα μωρά που γεννήθηκαν ,για παράδειγμα , λίγο πριν την ανατολή ηλίου είναι περισσότερα ή γεννήθηκαν περισσότερα μωρά την άνοιξη από ότι σε άλλες περιόδους. Επείδή οι άνθρωποι δεν γεννιούνται τυχαία κατά τη διάρκεια του χρόνου ή κατά τη διάρκεια της ημέρας και οι πλανήτες δεν κινούνται με σταθερή ταχύτητα, ο ερευνητής πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός με την ομάδα ελέγχου του πειράματος και να εξασφαλίσει ότι το ουράνιο γεγονός είναι σωστό. Αυτά τα προβλήματα στην αστρολογική έρευνα δεν είναι αμελητέα και απαιτούν μεγάλες προσπάθειες από μέρους του ερευνητή για να επιλυθούν. Άλλο ένα θέμα που πρέπει να εξεταστεί είναι το εξής: παρόλο που μπορεί να γίνει επιστημονική έρευνα στην αστρολογία, κάποιοι αστρολόγοι, όπως ο Glenn Perry, για παράδειγμα, πιστεύουν ότι η έρευνα όσον αφορά την αστρολογία πρέπει να είναι πιο περίπλοκη ή πιο ποιοτική σε σύγκριση με άλλες επιστημονικές έρευνες. Σύμφωνα με αυτή την άποψη η αστρολογία λειτουργεί με έναν ολιστικό και περίπλοκο τρόπο και μια συνηθισμένη επιστημονική μελέτη είναι πολύ αποσπασματική και περιορισμένη για να παράγει σημαντικά αποτελέσματα.

Πολλοί αστρολόγοι επίσης πιστεύουν ότι η αστρολογία δεν λειτουργεί στη βάση αίτιου – αιτιατού. Επίσης, ορισμένοι αστρολόγοι υποστηρίζουν ότι ο σκοπός της αστρολογίας είναι να αποκαλύψει το νόημα και τη σημασία της ύπαρξής μας και όχι απλά να περιγράφει φαινόμενα. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη ο άνθρωπος είναι κάτι περισσότερο από ένα συσπείρωμα μηχανικών διαδικασιών και ότι η αστρολογία μπορεί να δώσει τροφή στην ψυχή ενός ανθρώπου και υπό αυτό το πρίσμα το αν μπορεί να τεκμηριωθεί επιστημονικά η αστρολογία ή όχι είναι άσχετο και ασήμαντο. Κάποιοι αστρολόγοι βλέπουν την αστρολογία περισσότερο σα μια γλώσσα, παρά σαν επιστήμη. Όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχουν πολλές διφορετικές απόψεις για τη σχέση της αστρολογίας με την επιστήμη.

Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αν η αστρολογία είναι επιστήμη, η απάντηση που θα δίναμε είναι «σχεδόν» ή «όχι ακόμη». Κάποιες φορές μια επιστημονική ανακάλυψη γίνεται σε ένα απλό λεπτό, αλλά άλλες φορές τα δεδομένα με αργό ρυθμό και σταδιακά θεμελιώνουν την επιστημονική θεωρία ωσότου να γίνει μια ξεκάθαρη και οριστική επιστημονική ανακάλυψη. Οι μελέτες είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικές, αλλά σύμφωνα με τα αυστηρά επιστημονικά κριτήρια δεν μπορούν να στηρίξουν την κατοχύρωση της αστρολογίας σαν επιστήμη.

Εν τέλει, είναι η Αστρολογία επιστήμη;

zodiatop.jpgΟι απόψεις για το αν η αστρολογία είναι επιστήμη ποικίλλουν, ακόμη και μεταξύ εμπειρογνωμόνων στην επιστημονική μεθοδολογία και αστρολόγων. Πιστεύω ότι για να απαντήσουμε σωστά αυτό το ερώτημα πρέπει πρώτα να ορίσουμε με σαφήνεια τι είναι αστρολογία και τι είναι επιστήμη. Η αστρολογία είναι ένας συσχετισμός ουράνιων γεγονότων με συμπεριφορές και χαρακτηριστικά στη γη, ειδικά αυτά που δεν μπορούν να εξηγηθούν από επιστημονικές θεωρίες. Η επιστήμη είναι ένας τομέας που έχει επικυρωθεί με πειράματα και έρευνες που τηρούν τις αρχές της επιστημονικής μεθοδολογίας και έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά. Η δημοσίευση είναι πολύ σημαντική, καθώς εξασφαλίζεται ότι έγινε σωστά, με τον κατάλληλο έλεγχο στα πειράματα και τα σωστά στατιστικά αποτελέσματα. Αφού η αστρολογία έχει στην πραγματικότητα αγνοηθεί από διαπιστευμένα επιστημονικά περιοδικά δεν μπορεί να θεωρηθεί επιστήμη προς το παρόν.

Μπορεί να ακούγεται παράξενο ότι κάτι δεν είναι επιστήμη σήμερα, αλλά μπορεί να είναι στο μέλλον, αλλά η επιστήμη δεν είναι μόνο ένα αντικειμενικό φαινόμενο. Είναι επίσης η αναζήτηση των ανθρώπων σε έναν συγκεκριμένο τομέα εμμένοντας αυστηρά στην επιστημονική έρευνα. Πολλοί αστρολόγοι πιστεύουν ότι κάποτε η αστρολογία θα είναι αντάξια των υπόλοιπων επιστημών λόγω της εξαιρετικής δουλειάς που κάνουν οι ερευνητές που αναφέραμε παραπάνω, αλλά και πολλοί άλλοι. Κάποιοι αστρολόγοι πιστεύουν ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε πιο ποιοτικές τεχνικές και πιο περίπλοκες φόρμες ανάλυσης. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη η αστρολογία μπορεί να εξελισθεί σαν επιστήμη, αλλά προυποθέτει ένα εντελώς διαφορετικό είδος επιστημονικής προσέγγισης, από ότι έχουμε συνηθίσει στις παραδοσιακές επιστήμες.

kalyteroiastrologoi.jpgΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΙ

 

Ποιοί είναι οι πιο έγκυροι και αλάνθαστοι.

Διάβασε περισσότερα...

Ωροσκόπος. Τι είναι και πως μας επηρεάζει!

Ο Ωροσκόπος παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του γενέθλιου χάρτη μας!

 

ΑΝΑΔΡΟΜΟΣ ΑΡΗΣ ΣΤΟΝ ΖΥΓΟ - Ανασυγκρότηση δυνάμεων

anadromos-aris-ston-zygo-anasygkrotisi-dynameonΗ ανάδρομη πορεία του Άρη στο Ζυγό ξεκίνησε από 1/3  και  διαρκέσει έως τις 20/5. Επηρεάζονται περισσότερο: Κριοί, Ζυγοί, Καρκίνοι και Αιγόκεροι του 2ου και 3ου δεκαημέρου.

Πως μας επηρεάζει η Ανάδρομη Κίνηση Πλανητών

Αναάδρομη κίνηση πλανητώνΑνάδρομη κίνηση πλανητών ονομάζεται η φαινόμενη κίνηση ενός πλανήτη από την ανατολή προς τη δύση, όπως την βλέπει ένας παρατηρητής από τη Γη ως προς τους απλανείς αστέρες.

Ερωτικά ταιριάσματα ζωδίων - Οι πιο ερωτικοί – συναισθηματικοί συνδυασμοί

Ερωτικά ταιριάσματα ζωδίωνΣαν αρχή έχουμε πάντα ότι τα ζώδια του ίδιου στοιχείου ταιριάζουν απόλυτα ( νερό με νερό, αέρας με αέρα, γη με γη, φωτιά με φωτιά).

ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ - Μάθε τι σημαίνει το ονοματεπώνυμο σου !!!

Tίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή, ακόμα και το ονοματεπώνυμό μας επηρεάζει την προσωπικότητά μας, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, που αντιδρούμε και που προβάλουμε τον εαυτό μας.

zodiatop.jpg
ΖΩΔΙΑ

 

Τα Ζώδια και τα χαρακτηριστικά τους.

Διάβασε περισσότερα...

kartestarrot.jpgΤΑΡΩ – ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΕΙΑ

 

Τι είναι η Χαρτομαντεία και οι κάρτες Ταρώ.

Διάβασε περισσότερα...

Φθηνή γραμμή Αστρολογίας

Αστρολογική γραμμή

Αστρολογική γραμμή

Καίτη Νομικού Αστρολογία Χαρτομαντεία

Πέπυ Αστρολογία Ταρομαντεία

ΠΟΛΥΤΙΜΗ Χαρτομάντης, Ταρομάντης

ΧΡΥΣΑΝΘΗ Κρυσταλλομάντης, Μελλοντολόγος

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΑΡΟΜΑΝΤΕΙΑ, ΜΕΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.